top of page

Skreifiske 2017


Fantastisk väder i Havøysund och första fiskedagen gav hela 4 personbästa!

Killarna sken ikapp med solen när dom ankom campen, vad sägs om hela 4 pb under första fiskedagen! Tomas med 23 kg,Gunnar med 21 kg, Stellan 18 kg och Roffe med 17 kg...


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page